VersionerVERSION 0.9.3


Detta är huvudsakligen en underhållsversion som fixar flera buggar. En nyhet är HTML5-baserade diagram med Canvasjs och flera nya diagram har lagts till på sidorna för statistik och analysverktygen.

NYHETER I VERSION 0.8.0


1. OPTIMERINGAR
De flesta funktionerna har optimerats för att snabba upp tjänsten.

2. FÖLJ DIN MAKT ÖVER TID
Utvecklingen av ditt maktvärde månad för månad är nu tydligare och mer matig. Nytt är att du kan notera varför du uppdaterade ditt maktvärde och sätta ett mål för hur stor du vill att din makt skall bli i framtiden som du kan jämföra dig med.

3. ANDRA FÖRBÄTTRINGAR
De flesta av de tidigare funktionerna har fått en översyn, som exempelvis maktlistan. Du får nu också tydligare reda på din egen placering i maktlistan. Analysverktygen och statistiken har fått egna underavdelningar.

NYHETER I VERSION 0.7.0


1. ENGELSK VERSION
Den engelska versionen av verktyget är äntligen klar även om en del fortfarande återstår att översätta och förtydliga. Nu kan med andra ord ännu fler människor mäta sin makt.

2. STATISTIK
En ny funktion som kommer att bli betydande när det gäller att tolka svaren är statistiken som nu för första gången görs offentlig för både gäster och registrerade användare. Här kan du se hur svaren fördelar sig i procent mellan alla användare, fråga för fråga.

NYHETER I VERSION 0.6.1


1. REGISTRERING OCH GÄSTKONTO
Det tidigare sättet att hantera de som inte ville registrera sig för att använda verktyget har nu tagits bort och ersatts med ett system där gäster får full tillgång till alla analysverktyg samtidigt som gästers maktvärden nu också fullt ut påverkar maktvärdesindex. Man måste dock fortfarande registrera sig för att kunna följa sitt maktvärde över tid. Borta är också alla sidor där man ombedes registrera sig och liknande. Därmed har också användarvillkoren och integritetspolicyn ändrats något.

2. ANDRA ÄNDRINGAR
En del smärre ändringar har genomförts i texter, menyer och analysverktygen och du kan nu publicera ditt maktvärde på Facebook eller Twitter på ett klick. Och formgivningen har fått en lätt, men välbehövlig genomgång.

NYHETER I VERSION 0.6.0


Den nya versionen av maktverktyget innebär inte att det är ute ur det publika alfastadiet men innehåller några viktiga uppdateringar. Jag har framför allt koncentrerat mig på att utveckla analysverktygen och en rad nya sätt att granska maktvärdena finns nu att tillgå för registrerade användare (de kommer successivt att släppas även för gäster). Se nedan för detaljer. Mycket återstår att göra innan det är dags att släppa version 1.0 men nu känns det som om projektet kommit en bit på väg. I nästa version kommer jag framför allt att koncentrera mig på tidsverktygen och den borde kunna vara klar i mitten på januari.

1. NYA ANALYSVERKTYG
Du kan nu se hur användare fördelas i olika maktvärdesintervall, jämföra och analysera dina hårda och mjuka värden, jämföra ditt värde med användarindex fråga för fråga, jämföra dina kapitalformer och sist men inte minst jämföra värdet av dina olika parametrar med andra användare i en så kallad "scatter-graf". Den sista funktionen använder Open Flash Chart och är ett tillskott till tjänsten som kan utvecklas mycket i framtiden.

2. NYA FUNKTIONER
Mycket i tjänsten har förbättrats och finslipats sedan i augusti även om inte allt syns på ytan. De funktioner som du kanske kommer att lägga märke till är att du nu på ett klick kan spara om ditt maktvärde så att det använder de senaste viktändringarna. Om du genomfört enkäten som gäst kan du spara dina värden och registrera dig utan att behöva göra om enkäten. Det finns en lösenordspåminnelse för du som registrerat dig men glömt lösenordet.

3. FÖRBÄTTRINGAR
Graferna är nu mer exakta och kan nu även visa indexförändringar, ändringar som också återspeglas i historiken. Widgeten är också den uppdaterad och du kommer att märka att gränssnittet har förändrats en del.

NYHETER I VERSION 0.5.1


1. Månadsvisningen för registrerade användare är uppdaterad och visar nu förändringar på ett mer korrekt sätt. Användarindex visas numera också i månadsvisningen.
2. Ackumulerade data i tjänsten har ändrats en hel del och visar nu ändringar i tjänstens data från starten 2007 08 27 och fram till i dag snarare än månadsvis.
3. En hel del arbete har lagts ned på att se till att maktvärdena visas korrekt, bland annat genom att säkerställa att de visas med flyttal i alla situationer.
4. En funktion som visar ändringar av allas värden från dag till dag har lagts till.

Mät din makt!

OM MAKTVERKTYGET

INFO
NYHETER
VERSION
KONTAKT
FORUM
STATISTIK
BERÄKNING
MÄTA MAKT?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon