STATISTIK: VAD ÄR VIKTIGT?

VIKTERNA FÖR VARJE FRÅGA JUST NU

De som mäter sin makt kan vara med och bestämma hur viktig varje fråga skall vara genom att manipulera de olika frågornas vikt. Vikten för en fråga bestämmer hur tung den skall vara jämfört med andra frågor. Ju högre värde, desto viktigare är frågan. Vikterna kan ändra poängen för en fråga med upp till 45% i extrema fall.

Grafen visar vikterna för alla frågorna just nu sorterad med den viktigaste överst.

Tillbaks till statistik

 

1Inflytande på nationell och regional nivå     7.9138
2Inflytande över egen framtid     7.0893
3Socialt kapital     7.0877
4Inkomst     7.04
5Ambition kontra makt     6.8636
6Utbildning     6.6563
7Användande av makt     6.5254
8Kulturellt kapital     6.2131
9Kön     5.9275
10Inflytande i nära relationer     5.9107
11Land     5.7273
12Mediegenomslag     5.5614

 

Mät din makt!

OM MAKTVERKTYGET

INFO
NYHETER
VERSION
KONTAKT
FORUM
STATISTIK
BERÄKNING
MÄTA MAKT?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon