STATISTIK: VAD ÄR VIKTIGT?

VIKTERNA FÖR VARJE FRÅGA JUST NU

De som mäter sin makt kan vara med och bestämma hur viktig varje fråga skall vara genom att manipulera de olika frågornas vikt. Vikten för en fråga bestämmer hur tung den skall vara jämfört med andra frågor. Ju högre värde, desto viktigare är frågan. Vikterna kan ändra poängen för en fråga med upp till 45% i extrema fall.

Grafen visar vikterna för alla frågorna just nu sorterad med den viktigaste överst.

Tillbaks till statistik

 

1Inflytande på nationell och regional nivå     7.7667
2Socialt kapital     7.1379
3Inflytande över egen framtid     6.9825
4Inkomst     6.9351
5Ambition kontra makt     6.9333
6Utbildning     6.7121
7Användande av makt     6.541
8Kulturellt kapital     6.1587
9Kön     5.8873
10Inflytande i nära relationer     5.8333
11Land     5.6962
12Mediegenomslag     5.4262

 

Mät din makt!

OM MAKTVERKTYGET

INFO
NYHETER
VERSION
KONTAKT
FORUM
STATISTIK
BERÄKNING
MÄTA MAKT?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon