Mer om MaktverktygetVAD ÄR MAKTVERTYGET?


Maktverktyget är en experimentell webbapplikation som försöker att mäta personers makt. Projektet är icke-kommersiellt och det kostar inget att använda den.

HUR MÄTER JAG MIN MAKT?


Du svarar på ett antal frågor om dig själv, ditt inflytande och dina ambitioner och kan sedan analysera resultatet med hjälp av olika verktyg och jämföra ditt resultat med andra som mätt sin makt.

MÅSTE JAG REGISTERA MIG?


Du behöver inte registrera dig, betala något eller uppge några personuppgifter för att använda tjänsten. Om du registrerar dig får du ett lösenordsskyddat konto och kan när som helst uppdatera dina uppgifter och därmed se hur din makt förändras i förhållande till dina tidigare mätningar, dina målsättningar och till index. Du får också tillgång till de senaste analysverktygen och andra nyheter. För att registrera dig krävs bara en giltig e-postadress.

VILKA UPPGIFTER SPARAS?


Alla svar och maktvärden sparas för statistiska beräkningar på ett sådant sätt att man inte kan identifiera den som svarat (med tex IP-adress). Även om du registrerar dig så förblir du anonym om du inte själv väljer att publicera dina svar och din profil.
Du hittar all information om detta i vår integritetspolicy. Genom att använda tjänsten godkänner du våra användarvillkor och de kakor som används på sajten.

HUR BERÄKNAS MAKTVÄRDET?


Varje svar i frågeformuläret genererar ett värde på en skala från 1 till 10. Värdet för varje svar vägs och medelvärdet av alla vägda svar blir ditt maktvärde. Du har själv möjlighet att påverka hur vikterna skall fördelas och därmed ändra både ditt och andras värden. Mer information om hur varje svar mäts får du när du besvarar frågorna. Läs mer om hur maktvärdet beräknas.

HUR VETENSKAPLIGT ÄR DETTA?


Syftet med tjänsten är inte att få fram empiriskt verifierbara data, framför allt därför att makt är ett alltför komplext och omstritt begrepp för att kunna mätas på ett enkelt sätt. Däremot kan tjänsten fungera som ett verktyg för dig att analysera förhållandet mellan dina ambitioner, förutsättningar och din uppfattning om din makt. Läs mer om de idéer som ligger bakom projektet.

VAR HITTAR JAG MER INFO OM PROJEKTET OCH APPLIKATIONEN?


nyhetssidan hittar du aktuell information om projektet. På sidan för versionsfakta kan du följa utvecklingen av applikationen. Om du vill fördjupa dig i maktbegreppet så finns en rad texter att läsa på min blogg.

VEM STÅR BAKOM PROJEKTET?


Maktverktyget är ett icke-kommersiellt projekt skapat av mig, Jon Brunberg. Jag är konstnär och betraktar projektet som ett konstnärligt arbete. Jag har programmerat tjänsten och utformat konceptet. Jag vill särskilt tacka Catrin Lundqvist som agerat curator för projektet under dess tillkomst. Många andra personer och organisationer har engagerat sig i arbetet. Se kontaktsidan för mer information.

KAN JAG ANVÄNDA MAKTVERKTYGET I SKOLAN ELLER PÅ MIN ARBETSPLATS?


Absolut! Jag uppmuntrar särskilt att man använder maktverktyget i klassrummet och arbetsplatser. Skicka mig ett mail om du behöver hjälp eller tips om hur du kan använda verktyget. Om du redan använt verktyget i klassrummet, i ditt företag eller organisation så blir jag jätteglad om du mailar och berättar hur du gjorde och vad som hände.

Mät din makt!

OM MAKTVERKTYGET

INFO
NYHETER
VERSION
KONTAKT
FORUM
STATISTIK
BERÄKNING
MÄTA MAKT?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon