ANVÄNDARVILLKOR

Särskilda förbehåll och villkor för användningen av information på denna webbplats och alla dess sidor gäller. Varje besökare förväntas ta del av dessa förbehåll och villkor. (uppdaterat 2010 02 15)

1. Godkännande.

Genom att öppna och bläddra igenom webbplatsen Maktverktyg.com ("webbplatsen"), eller genom att använda innehåll från webbplatsen, godkänner och accepterar Ni nedan angivna användarvillkor. Vänligen notera också vår integritetspolicy, vilka inkluderas i dessa användarvillkor genom referens.

Jon Brunberg ("ägaren") förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren som gäller för denna webbplats när som helst och utan skyldighet att meddela detta. Ni godkänner automatiskt dessa ändringar när Ni använder denna webbplats och bör regelbundet läsa användarvillkoren.

2. Vår tjänst.

Maktverktyg.com är en icke-kommersiell webbplats som drivs av Jon Brunberg med syfte att erbjuda ett verktyg för att mäta makt. Tjänsten är i dag helt gratis.

3. Integritetspolicy.

Registreringsdata och annan personlig information som vi kan komma att inhämta regleras av vår integritetspolicy som inkluderas i dessa användarvillkor per genom referens.

4. Användarnas inlägg.

Ägaren har inget ansvar för att kontrollera den information som användarna kan posta på webbplatsen. Användarna ansvarar själva för att all information inte innebär intrång i tredjeparts immateriella rättigheter eller annan gällande lag. Sådan information hanteras som icke konfidentiell och allmän egendom.

5. Användarnas ansvar.

Genom att skicka information ger Ni ägaren obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, visa, ändra eller överföra sådan information. Ägaren förbehåller sig rätten att använda sådan information på sätt denne finner lämpligt.

6. Tredje parts tjänster.

Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast av praktiska skäl och innebär inte att ägaren godkänner eller rekommenderar de länkade sidornas innehåll, eftersom dessa webbplatser ligger utanför ägarens kontroll. Ägaren kan således inte hållas ansvarigt för innehållet på de länkade sidorna eller för länkar som förekommer på de länkade sidorna.

7. Garanti.

Tjänsterna och programvaran på webbplatsen tillhandahålls “I BEFINTLIGT SKICK” och utan någon form av garanti, i den utsträckning som tillåts av gällande lag. Även om ägaren i rimlig omfattning försöker tillhandahålla tillförlitlig information på webbplatsen, garanterar inte ägaren att denna webbplats är fri från felaktigheter, misstag och/eller avsaknad av information, virus, maskar, trojanska hästar och liknande, eller att dess innehåll är aktuellt och relevant för dina behov. Ägaren förbehåller sig rätten att ändra informationen när som helst utan att meddela detta. Ägaren lämnar ingen garanti för några resultat som härrör från nyttjandet av programvara som finns tillgängligt på denna webbplats. All användning av material på denna webbplats sker på eget ansvar.

8. Ansvar.

Ägaren har inget ansvar för indirekta, följd- eller tillfälliga skador, inklusive, men inte begränsade till, utebliven inkomst, vinst eller besparing, produktionsavbrott, eller förlust av data på grund av, eller i samband med användning av webbplatsen eller oförmåga att använda material, eller att man förlitat sig på material som finns på denna webbplats eller länkade webbplatser.

Under alla förhållanden är ägarens ansvar för direkta skador, på grund av, eller i samband med användning av webbplatsen, oförmåga att använda webbplatsen, eller att man förlitat sig på materialet som finns på denna webbplats eller länkade webbplatser, begränsat till maximalt EUR 1000.

9. Immateriella rättigheter.

Denna webbplats skyddas av immateriella rättigheter och är ägarens exklusiva egendom. Allt material på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, data, grafik, bilder, ljud, video, logotyper, ikoner och programmeringskod, skyddas av lagstiftning rörande immateriella rättigheter och förblir ägarens eller tredje parts egendom.

Ni får använda detta material för personliga och icke-kommersiella syften i enlighet med gällande immaterial lagstiftning. Annan användning eller ändring av innehållet på webbplatsen, utan att först erhålla ett skriftligt godkännande från ägaren, är förbjuden.

10. Brott mot upphovsrättslagen eller annan lag.

Om Ni anser att av Er upphovsskyddat material har använts på ett sätt som utgör ett intrång i Er upphovsrätt eller på ett annat sätt är ett intrång i Era immaterialrättsliga rättigheter, så kan ni kontakta ägaren på följande adress jon@brunberg.se.

11. Gällande lag - genomförbarhet.

Tvister eller krav avseende tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol och i enlighet med svensk lag.

12. Övrig information.

Om några bestämmelser i dessa användarvillkor i domstol bedöms vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara, ska återstående bestämmelser vara giltiga och gällande fullt ut.

Mät din makt!

OM MAKTVERKTYGET

INFO
NYHETER
VERSION
KONTAKT
FORUM
STATISTIK
BERÄKNING
MÄTA MAKT?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon