Kan man verkligen mäta makt?

Den norske sociologen och maktutredaren Fredrik Engelstad behandlar i sin bok "Vad är makt?" en rad synvinklar på begreppet makt, allt från breda definitioner som till exempel Michel Foucaults påstående att "allt är makt", till smalare definitioner som beskriver makt som en egenskap i en relation mellan flera aktörer, eller att den kan innefatta avsikt och orsakssammanhang men ingen relation.

Det är framför allt den sista definitionen ovan som är utgångspunkten för den här tjänsten. Att mäta en individs makt genom att bedöma hennes ställning, ambitioner och förutsättningar utan att ta direkt hänsyn till hennes relationer ger förstås inte en helt rättvis bild av hennes makt. För att få en fullständig bild av en människas makt krävs ett verktyg av högre komplexitet än den enkla enkät som jag presenterar här.

Den främsta anledningen till att jag har valt den nuvarande modellen är just att den är förenklad, är lätt att sjösätta och skapar därmed en möjlighet att sätta igång en öppen utvecklingsprocess kring verket i samspel med dig, användaren. I framtiden är det tänkt att tjänsten skall utökas med en rad mer avancerade verktyg för att mäta makt också i relationer.

Denna alfa-version är med andra ord startpunkten för projektet. De elva frågor jag har valt ut efter konsultation med olika personer är högsta grad öppna för förhandling. Jag säger inte att de är de mest relevanta frågorna. Tvärtom är det i förlängningen upp till användarna att bestämma vad som är relevant för att mäta makt, vilka frågor som skall prioriteras och hur de skall passas in i systemet.

Jon Brunberg, Stockholm 2007 08-25

 

Mer läsning: Vad är makt?, Fredrik Engelstad, Natur och Kultur 2006
Fler artiklar av Fredrik Engelstad

Mät din makt!

OM MAKTVERKTYGET

INFO
NYHETER
VERSION
KONTAKT
FORUM
STATISTIK
BERÄKNING
MÄTA MAKT?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon