STATISTIK

 

HUR SVAREN FÖRDELAR SIG

Så här fördelar sig svaren för alla maktmätningar. Klicka på varje fråga för att se fördelningen i procent.

Tillbaks till statistik

Land
Kön
Inkomst
Utbildning
Mediegenomslag
Inflytande över egen framtid
Inflytande i nära relationer
Inflytande på nationell och regional nivå
Kulturellt kapital
Socialt kapital
Ambition kontra makt
Användande av makt

SVAR / FÖRDELNING

 

 

Mät din makt!

OM MAKTVERKTYGET

INFO
NYHETER
VERSION
KONTAKT
FORUM
STATISTIK
BERÄKNING
MÄTA MAKT?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon